fbpx

Az ISV-Pannonhibrid

A Magyarországon bejelentett fajtakeresztezések és hibridek hízékonysági, vágási, takarmány-értékesítési, súlygyarapodási eredményeit a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal atkári Teljesítményvizsgáló Állomásán évenként minősítik.

A 2008. évi tesztvizsgálat az ISV-Pannonhibrid sikerét hozta. Kiemelkedő teljesítményével a tesztelt hazai és külföldi hibrideket egyaránt megelőzte. Ha a részletek mögé tekintünk, akkor rögtön szembetűnik, hogy ennek a kombinációnak nem csak egy-egy értékmérő tulajdonsága kiváló.

Kivonat az értékelésből

A kiváló eredményekhez hosszú út vezetett

Az ISV-Pannonhibrid márkanévvel védett fajtakeresztezés elődjét, a háromfajtás haszonállat-előállító keresztezési eljárást a Szakminisztérium 1973-ban fogadta el.
Ebben az időben fogalmazódott meg az ISV jogelődje, az Iparszerű Hústermelést Szervező Közös Vállalat – amely jórészt túl volt már mintegy 270 szakosított sertéstelepi beruházás tervezésén és az üzembe helyezések menedzselésén – felé az a feladat, hogy tegyen javaslatot egy gazdaságos árutermelésre alkalmas keresztezésre. Ebben az egymással kiválóan kombinálódó fajták: a fehér hús, a lapály és a duroc fajták vettek részt, melyek hosszú éveken keresztül jelentették árutermelő partnereinknek az egységes és jó minőségű végtermék-előállítás alapját.

Ugyanakkor az 1980-as évek végére már érzékelhetővé vált – főleg a végtermék- előállító fajták vonatkozásában – az a tény, hogy teljesen új vonalakra alapozva új duroc és pietrain törzstenyészetek létrehozására is szükség van a még jobb és Európával is versenyképes minőség eléréséhez.

Az ISV vezetése alapos tájékozódás után Európa vezető tenyésztő országainak legjobb tenyészeteiből vásárolt ekkor a meglévő tenyésztői gyakorlattól lényegesen eltérő új törzseket és hozott létre tenyésztő partnereivel közös tulajdonú tenyészeteket. A végtermék fajták tekintetében a közös tulajdonban való működtetés gyakorlatát azóta is fenntartjuk.

Középpontban az árutermelő partner

Az import duroc és pietrain törzsek honosítása, kombinációs képességeik tesztelése nagyon jól sikerült. Jól reprezentálja ezt a kijelentést az a tény, hogy már az 1990. évi OMÉK-on mindkét fajta Tenyésztési Nagydíjat nyert és az azóta eltelt immár húsz esztendő alatt is az országos és regionális kiállításokon számos nagydíjat és elismerést szereztek.

Az eredmények hangsúlyozása nem önmagáért való dolog, mert a minősítő bírálat rendszere olyan, hogy a tetszetős küllem és típus csak kimagasló teljesítmény mellett eredményezhet jó helyezést, amelynek előnyei már egyértelműen az árutermelő partnereknél jelentkeznek.

Az ISV-vel együttműködő törzs- és ellenőrzött tenyészetekben a magas szintű tenyésztői munka mellett megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítunk a négyesmentességnél magasabb szintű állategészségügyi státusznak.

Ilyen például az igazoltan 12 betegségtől mentes törzstenyésztő partnerünk, a MNFH- és F1 kocasüldő-előállító szarvasi Goldfood Kft. vagy Módos Imre bihartordai lapály törzstenyészete, amelyik mindenféle vakcinázás nélkül már több mint húsz éve van az élvonalban; de nem használ vakcinát Nagy Gyula rábacsécsényi lapály tenyészete sem. A „sokmentes” tenyészetekből vásárolt tenyészállatok pénzben kifejezhető magasabb termelési színvonala szintén az árutermelő partnereink eredményeit javítja akár itthon, akár külföldön.

ISV Pannonhibrid mutatói

Milyen is az ISV-Pannonhibrid?

Ez egy egymással kiválóan kombinálódó tisztavérű fajtákra alapozott keresztezési eljárás. A keresztezésnek 3 változata van, amelyek a Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők Egyesületének Tenyésztési Programjában szerepelnek és ISV-Pannonhibrid márkanévvel védettek.
A fajták kiváló kombinációs képességét az évek során végzett teszteken elért eredményeik és a fajtakombinációnkat alkalmazó partnereink elégedettsége igazolja.

Mindhárom változatban MNFH x ML /esetleg reciprok/ nagyszülő fajták F1 lányai adják a szülőpár anyai partnerét.
Az F1 anyák jellemzően kiváló szaporasággal, jó malacnevelő és tejelőképességgel rendelkeznek. Az anyai nagyszülők homozigóta stressz-negatívak, ebből adódóan az F1-ek is azok, ezért nagyüzemi körülmények között kiválóan termelnek és nagy életteljesítményre képesek.

Az ISV-Pannonhibrid 3 változatát azért tartjuk fenn, mert a különböző tartási és takarmányozási körülményekkel rendelkező partnereink igényeinek ilyen formában tudunk legjobban megfelelni és ők így tudják a piac változó igényeit gazdaságosan kiszolgálni.

I. változat

Az F1 kocák duroc fajtával párosítva gyors növekedést, kiváló takarmányértékesítést, kiváló húsminőséget, EUROP I. osztályú végtermékeket produkálnak. Nagyobb súlyra való hizlalásra és sonka-előállításra kiválóan alkalmasak. Elhelyezésre, takarmány-összetételre kevésbé igényesek. Homozigóta stressz-negatívak.

II. változat

Ebben az F1 kocák pietrain fajtával párosítva állítják elő a végterméket. Ezek a hízók speciális húsipari igények kielégítésére is alkalmasak. Stabilan 60%-ot meghaladó színhústermelésre képesek. (A fenti táblázatban ennek a változatnak a 2008. évi eredményei láthatóak.)
Itt külön is érdemes megjegyezni, hogy a hizlalás alatti tömeggyarapodás 930,47 g, az 1 kg tömeggyarapodáshoz felhasznált takarmány 2,347 kg, az egy napra jutó takarmányfogyasztás 2,184 kg. Ezek a „pietrain-es” befejezésre való tekintettel kiemelkedő jelentőségűek és azért realizálhatóak, mert a pietrain fajtánál a stressz-mentesítés tekintetében jelentős előrehaladást értünk el.

III. változat

Négyfajtás keresztezés. Az F1 anyákra terminál oldalon F1 kanokat (duroc x pietrain, illetve pietrain x duroc) használunk. Ez a változat az ISV-Pannonhibrid favorit kombinációja. Tulajdonságok: kiválóan kombinálódó, jól kezelhető, nagy életteljesítményű szülők után egyöntetű, kiváló ellenálló-képességű, piacos végtermékek, amelyekre gyors fejlődés, jó takarmány-értékesülés, kitűnő vágóérték jellemző. A magyarországi és a hozzánk hasonló kontinentális éghajlati viszonyokkal rendelkező országok ideális végtermék-előállító fajtakeresztezése. Gyakorlatilag stressz-mentes az ISV négyvonalas fajtakeresztezése.
A résztvevő fajtákban rögzített genetikai értékek: 12-13 db született malac, tesztállomáson 950 g, nem ritkán 1000 g feletti testtömeg-gyarapodás, egy kilogramm súlygyarapodásra 2,35 kg-os takarmányértékesítés, 58-60 %-os színhústermelés, mint biztonságosan megismételhető teljesítményszintek. Ezzel valamennyi hazai és külföldi genotípus között is megállja a helyét, kibírja az összehasonlítást vagy éppen megnyeri a versenyt, mint tette ezt a 2008-as esztendőben is.

Hol kaphatóak az ISV-Pannonhibrid terminál fajták?

2008-ban már egy „régi-új” törzstenyészetben, a Borotai Sertéshús Zrt. törzstelepén. A borotaiak részére mozgalmas volt a 2007-es esztendő. Éppen a Szent Mihály Napi Kaposvári Kiállításon nyerték a Tenyésztői Nagydíjat MNFH x ML F1 kocasüldőikkel, amikor tárgyalásokat kezdtünk az addig közös tiszakürti duroc x pietrain törzsállományaink befogadásáról. A tenyésztői programunkat jól ismerték. Anyai F1-eikre árutermelő telepükön már évtizedek óta – mint az ISV alapító tagjai – az ISV-Pannonhibridet alkalmazzák és velük a dél-alföldi régió legjobbjai közé tartoznak.

Minőség és hatékonyság. Ez Kiss György igazgató közgazdász végzettségű, de szakembereivel együtt tenyésztői vénájú vezetői hitvallása.
Ilyen alapon gyors és eredményes tárgyalásokat folytattunk és megegyezés született a Borotai Sertéshús Zrt. és az ISV között arra, hogy a meglévő MNFH törzstenyészet mellé telepítjük és közös tulajdonban működtetjük tovább a duroc és a pietrain törzstenyészeteinket.
Az áttelepítés 2008 októberében megtörtént; a tenyésztői munkát folyamatosan végezzük az MFSE megbízható törzskönyvezése mellett, ezért a tenyészkansüldők minősítése rendszeres.

A napokban 25 db F1 és duroc kansüldő minősítését végeztük el. Életnapra vetítve átlagosan 650 g testtömeg-gyarapodást értek el, ez az 58-60 % színhús mellett 140-150 tenyészsüldőindex pontot eredményezett.

A borotai törzstenyészetben befejezéshez közeledik az új és a megnövekedett igények kielégítését szolgáló beruházás, jó feltételeket biztosítva ahhoz, hogy duroc, pietrain, duroc x pietrain (és reciprok) F1, továbbá MNFH tenyészkansüldők folyamatosan a legjobb minőségben állhassanak partnereink rendelkezésére.
Véleményem szerint a sertéságazat mai helyzetében a hatékonyság növelésének egyik legjobb eszköze a megbízható hazai genetikára és tenyészállatokra alapozott tenyésztési program végrehajtása.

Csóka Lajos, tenyésztési igazgató, ISV ZRt.