fbpx

Minőség filozófia

Az ISV Zrt. célja a magyar és külföldi állattenyésztésben, ezen belül is a takarmányozásban elfoglalt helyének megtartása és növekvő piaci részesedés megszerzése, amelyet tevékenységi körének megfelelően a mindenkori magyar és EU-s, valamint harmadik országbeli követelmények, jogszabályok maradéktalan figyelembevételével végez a termék előállítás valamennyi fázisában.

Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi – és takarmánybiztonsági szempontok növelik a bizalmat cégünk iránt, és ez egyben alapvető záloga eredményességünknek.

Tevékenységünk középpontjában a megrendelő, a Partner áll.

Partnereinknek (egyedi) igényeinek magas szintű kielégítése érdekében kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal. Ennek értelmében folyamatosan fejlesztjük folyamatainkat, melyek meghatározzák a takarmányok és a szolgáltatások színvonalát.

Céljaink eléréséhez munkatársainknak rendszeres és tervszerű képzéssel biztosítjuk a munkájukhoz szükséges naprakész tudást.

Az ISV Zrt.  Premixgyára (Nyírtelek) egyenletesen jó minőségű és biztonságos gyógyszeres és gyógyszermentes takarmányokat fejleszt és gyárt haszonállatok számára, így célja a takarmányok előállításán és szállításán keresztül a vevők igényeinek messzemenő kielégítése, a takarmánybiztonság garantálása.

A hagyományosan jó minőségű és biztonságos termékeivel a kis- és nagyüzemi felhasználók igényeit elégíti ki.

Az ISV Zrt. vezetése elkötelezi magát minőségirányítási és takarmánybiztonsági rendszer kialakítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése mellett, amellyel garantálja, hogy a takarmányok kifogástalan minőségben, folyamatosan fejlesztve biztosítsák a vevők megelégedettségét.

A Premixgyár tevékenységének magas szakmai színvonalát biztosítja:

  • az alapító nagy múltú gyógyszeripari tapasztalata,
  • a több évtizedes premix- és tápszergyártói hagyomány,
  • a hazai és külföldi tudományos intézetekkel, gyártó cégekkel kialakított jó szakmai kapcsolatok.

A Premixgyár által alkalmazott Integrált Minőségirányítási és Takarmánybiztonsági rendszer alapját a következő három pillér képezi:

  • Folyamat alapú, a fogyasztót középpontba helyező menedzsment rendszer.
  • Előfeltételi program, amely segíti a takarmányipari termékeket érintő veszélyek ellenőrzését a munkakörnyezet, takarmánygyártási folyamat, bejövő és kimenő anyagok, és a termékek keresztszennyeződések oldaláról nézve. Ezen helyes gyártási gyakorlat alkalmazása tartalmazza az EU rendeletben (183/2005/EK) és kapcsolódó dokumentumokban meghatározott takarmányhigiéniai követelményeket.
  • Hatékony módon működésbe állított, megvalósított, dokumentált és fenntartott HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok) rendszer.

A HACCP és az előfeltételi program dinamikus kapcsolatban állnak.

Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi – és takarmánybiztonsági szempontok növelik a bizalmat cégünk iránt, és ez egyben alapvető záloga eredményességünknek.

Minden intézkedéssel arra törekszünk, hogy a gazdaságos működés eredményeként a mindenkori személyi és tárgyi feltételeket olyan szinten biztosítsuk, amely megfelelő hátteret nyújt a minőségi munkavégzéshez.

Bevezettük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő irányítási és a HACCP rendszert.

TANÚSÍTVÁNYAINK

ISO 9001 tanúsítvány magyar
ISO 9001 tanúsítvány angol
HACCP tanúsítvány