Tejtermelő tehén

A tejelő szarvasmarhák takarmányozását tömegtakarmányokra kell alapozni, azonban a jelenlegi magas termelési szint mellett nélkülözhetetlen a jó minőségű abraktakarmányok etetése is. E takarmányféleségek választéka, minősége alapvetően befolyásolja, hogy adott helyen, tenyészetben milyen minőségű és mennyiségű, iparilag előállított termékre, kiegészítőre van szükség. Konkrét javaslataink ezért mindig abból indulnak, hogy az adott tenyészet milyen takarmánybázissal rendelkezik.

Mivel a laktációs szakaszok, illetve a szárazonállás során a tejtermelő tehenek termelése, takarmányfelvétele, élősúlya, energia- és fehérjemérlege, energia- és fehérjeszükséglete szintén változik, a napi takarmányadagot úgy kell összeállítani, hogy az állatok táplálóanyag szükséglete a laktációs fázis és a termelés volumene figyelembevételével a legmegfelelőbben legyen kielégítve. Az adag vagy komplett keverék (TMR) összeállításának szempontjait a táplálóanyag-igény mellett főként a várható szárazanyag felvétel befolyásolja. A laktáció eleji csökkent étvágy miatt bekövetkező negatív energia- és fehérjemérlegű állapot esetén jó emészthetőségű takarmányokból álló, koncentrált takarmányadag etetése szükséges, mert csak e módon fedezhető minél nagyobb mértékben a szükséglet.

A tejtermelő tehenek esetében a legkritikusabb az ellés előtti és utáni néhány hét, amikor a táplálóanyag-felvétel és igény nincs összhangban. A kívánatosnál kisebb takarmányfelvétel jelentkezik az ellés előtti és az ellés utáni időszakban. Az első esetben az ellés időpontjához közeledve az étvágy csökken, a takarmányfelvétel visszaesik, ugyanakkor a vehemépítés táplálóanyag-igénye exponenciálisan nő. Az utóbbiban a laktáció megindulásával az egyik napról a másikra hirtelen bekövetkező nagy tejtermelést a takarmányfelvétel növekedése lényegesen később követi: a csúcstermelést a tehenek az ellés utáni 4-8. hét között érik el, míg takarmányfelvételük maximuma az ellés utáni 10-14. hétben következik be.

A másik nagy kihívás a takarmányozást irányító szakemberek számára, hogy az ellés után minél nagyobb csúcstermelést, gyors involúciót és újra vemhesülést érjenek el és a tejtermelést hosszú ideig magas szinten tartsák. Az ISV Zrt. tejtermelő tehén takarmányozási programja kihegyezetten arra irányul, hogy a takarmányozástudomány legújabb eredményeit is hasznosítva, eredményes takarmányozási megoldásokat ajánljon e termelés szempontjából döntő időszakokban. Az előbbiekből következik, hogy a sok tehenészetben még ma is gyakori anyagcsere betegségeket illetően (acidózis, ketózis, zsírmáj stb.), az ISV Zrt. a megelőzésre helyezi a fő hangsúlyt. Összefoglalva a gyakorlati takarmányozásnak a következő elvárásoknak kell megfelelni:

  • minél kedvezőbben fedezni a táplálóanyag-szükségletet,
  • el kell érni, hogy a laktáció elején a súlyveszteség minél kisebb legyen,
  • az emésztési zavarok lehetőségét minimalizálni kell,
  • és fenn kell tartani a tehenek jó egészségi állapotát.

Az ipari takarmányok, kiegészítők, rendszerint kis részét adják a teljes adagnak, mégis meghatározók lehetnek az állatok termelésében, a szaporodóképesség fenntartásában és az egészség megőrzésében.

Felhasználásuk általános célja, hogy megfelelő szintre emeljék az adagok energia- és fehérje értékét, másrészt, hogy biztosítsák az intenzív termeléshez nélkülözhetetlen vitamin-, makro- és mikroelem ellátást. A felmerülő egyedi igények szerint az általunk forgalmazott premixek, koncentrátumok speciális anyagokat is tartalmaznak, úgy mint élesztőkultúrák, pufferek, szintetikus karotin, szerves kötésű mikroelemek, niacin, biotin stb.

ISV Komplett premixek tehenek számára

A makro-, mikroelem- és vitamin kiegészítés alapvetően fontos az intenzíven termelő állományok termelésének, szaporodóképességének és egészségének fenntartásában. A fentiek kielégítésére hazai adottságaink között a komplett premixek használata az egyik legjobb megoldás. A komplett premixek lehetnek a tejelőtáp, vagy tápok alkotórészei, de sok esetben jobb megoldás, ha a minden tehén számára szükséges kiegészítőket egy speciális kis mennyiségű abrakkal (alapabrak) visszük be. Az ISV Zrt. Komplett premixeit úgy terveztük, hogy azok bármely élettani szakaszban szakszerűen legyenek alkalmazhatók, ennek megfelelően Ca:P arányuk szűk és kevés nátrium-kloridot tartalmaznak. A laktáló, nagy termelésű állatoknál a nagyobb Ca, Na és Cl igény, mivel az az abrakszükséglettel arányos, könnyen kielégíthető. Nem mellékes körülmény partnereink számára, hogy ez a megoldás lényegesen olcsóbb, mintha az összes szükséges takarmánymeszet és sót a komplett premix tartalmazná.

Az ISV Zrt. Tejtermelő tehén komplett premixeinek kifejlesztésénél sokéves adagösszeállítási gyakorlat alapján az intenzíven termelő tehenek igényeit vettük figyelembe. Az ISV Zrt. premixei emelt szinten tartalmaznak mikroelemeket és vitaminokat. Az emelt szintek garantálják, hogy sem az átlagosnál rosszabb értékesülés, sem az esetlegesen fellépő antagonizmusok, vagy egyéb környezet szennyezésből fakadó terhelések esetén sem léphet fel hiány.

A Magyarországon tipikusnak tekinthető kukorica, lucerna és fű bázisra alapuló takarmányozásnál az egyes kiegészítő komponenseket megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazzák, szakszerű alkalmazásuknál egyéb kiegészítő anyagra általában nincs szükség. A felhasználók kérésére egyes mikroelemek, illetve azok egy része szerves formában is adhatók, hasonlóan kiegészíthetők élesztőkkel, niacinnal, biotinnal, karotinnal, szárazonállók esetében aniosókkal stb., ha az adott helyzet ezt indokolja.

ISV Bypass koncentrátumok tehenek számára

A fő komponensek növényi fehérjeforrások, kiegészíthetőek makro-, mikroelem és vitamin komponensekkel.

A bypass ipari fehérje források felhasználására akkor van szükség, ha a tehenek termelése nagy és a rendelkezésre álló takarmányok nem teszik lehetővé olyan adagok összeállítását, ahol a bypass fehérjék aránya a teljes adagban eléri a 37-39 százalékot. A védett zsír alkalmazása a nagy hozamú teheneknél olyan előnyökkel jár, hogy javítja a tehenek energiaellátását, a tehenek kevesebb testtartalékot mobilizálnak, a védett zsír etetése a laktáció 2. hónapjától – egyéb vonatkozásban is megfelelő adagok esetén –, jelentősen (2-3 kg) növelheti a tejhozamot.

Összegezve a kísérleti eredmények és gyakorlati tapasztalatok szerint, a védett táplálóanyagok segítségével növelhető a tejhozam, 2-5 kg-mal nagyobb csúcstermelés érhető el és így a teljes laktáció magasabb szinten fut le. A termelést fokozó hatás jelentős része akkor jelentkezik, amikor már nem is etetjük e takarmányokat, különösen jellemző ez a védett zsírokra, melyek az energiaellátás javításán keresztül kedvezően befolyásolják a szaporodásbiológiai eredményeket is.
Az ISV Zrt. Bypass koncentrátumai 1 kg-os napi adagban általában megfelelően javítják az adagok fehérje minőségét és, vagy energia koncentrációját, 8000 kg/év éves tejhozam felett racionális lehet napi 2 kg-os, vagy e feletti adagjuk is.

Borjúnevelés és takarmányozás

A borjak tartása és takarmányozása kiemelt figyelmet követel, annak érdekében, hogy növekedésük megfeleljen genetikai képességeiknek. Egy jó takarmányozási és egészségügyi program szükséges, melyek közül az előbbivel kívánunk részletesen foglalkozni.
A borjú számára nélkülözhetetlen immunglobulinok a születés után csak rövid ideig szívódnak fel hatékonyan. Ezért el kell érni, hogy születés után olyan gyorsan, ahogy az lehetséges, mintegy 0,8-1,2 l föcstejet fogyasszanak, majd 6-8 óra után ugyanennyit, jó ha a föcstej fogyasztás kontrollált.

A tej, tejpótló itatás időszakában olyan szilárd takarmányokat kell a borjak számára kínálnunk, melyekből mielőbb jelentős mennyiséget elfogyasztanak. A bendő és a bendőemésztés fejlődését a szilárd takarmány fogyasztás segíti elő és a megfelelő mennyiségű abrak és széna fogyasztás teremti meg egyben a választás lehetőségét.
A borjak csak lassan szoknak rá a szilárd takarmány fogyasztására, ezért az etetett borjútápokkal szemben fokozottak a követelmények. Elsődleges a kiváló ízletesség és a megfelelő fizikai forma. A finomra őrölt takarmányt a borjak nem fogyasztják szívesen, a durvára őrölt, a részben hengerelt, vagy a pelletált forma a megfelelő. A pellet ne legyen kemény, de könnyen ne is essen szét. Alapvetően fontos, hogy a borjútáp makro-, mikroelem és vitamin tartalma kifogástalan legyen.

A másik, borjak számára nélkülözhetetlen takarmány a széna. A széna fogyasztás nagyon előnyös a bendőpapillák és a bendőemésztés fejlődésére. A borjak a finom szálú, fiatalon vágott szénákból előbb és lényegesen többet fogyasztanak. A legjobb a kiváló minőségű gyepszéna. A borjak takarmányfogyasztása és így súlygyarapodása is több lesz, ha mindig rendelkezésükre áll friss ivóvíz.

Az ISV Zrt. partnereinek borjú takarmányozását komplett premixek, további igény esetén kiegészítő takarmányok gyártásával, forgalmazásával segíti.

Üszőnevelés és takarmányozás

Az üszőnevelés eredményessége nagymértékben befolyásolja a tehenészetek jövedelmezőségét. Ezért mindenütt cél kell legyen a jól fejlett, egészséges, hosszú élettartamra képes üszők előállítása.

A holstein-fríz fajta viszonylag sokat fejlődött az utóbbi húsz évben a tekintetben is, hogy a kifejlett tehenek nagyobbak lettek, mellyel együtt a fajta növekedési erélye is nőtt. Ezzel párhuzamosan az üszőnevelés intenzívebbé vált, és mindezek következményeként a korábbi 26-28 hónapos kori első ellés helyett, ma a tenyésztők többsége – épp a legnagyobb tejhozamú tenyészetekben – a 23-25 hónapos kori első ellésre törekszik, érvényesítve egy olyan követelményt is, hogy a leellett elsőborjasok élősúlya haladja meg az 560 kg-ot.

Ma már a tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy az intenzívebb felnevelés, és korábbi tenyésztésbe vétel nem jár kisebb tejtermeléssel és hozzájárulhat a tehenészetek gazdaságosabb működéséhez, hiszen kevesebb üsző tartására van szükség. A tenyésztésbe vételnél egyértelműen a fejlettség a döntő, és a fejlődésben lemaradt egyedeket, koruktól függetlenül nem szabad tenyésztésbe venni. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a túlzottan nagy gyarapodási eredmények (0,9-1 kg/nap) sem kívánatosak.

Az üszőket rendszerint csoportosan tartják és takarmányozzák. Adagjaikban a szálas- és tömegtakarmányok dominálnak, abrakadagjuk kicsi. Az előbbiek miatt a kevert adagok etetése előnyös, ha a kis mennyiségű abrakot külön adjuk úgy a kisebb, vagy rangsorban hátrább lévők nem jutnak abrakhoz. Jellemző, hogy a tenyészüszők étvágya nagyon jó, melyet a nagy emésztőtraktus kifejlődése érdekében ki kell használnunk úgy, hogy állandóan a rendelkezésükre álljon egy olyan takarmányféleség, amelyből ad libitum fogyaszthatnak pl. réti széna, jobb minőségű takarmányszalmák stb.

Az ISV Zrt. nagy hatóanyag-tartalmú, komplett premixekkel, ásványianyag kiegészítőkkel, szükség szerint kiegészítő takarmányokkal segíti partnerei üszőnevelését.